Udtalelsesgenerator (Excel)

Dette regneark er et forsøg på, at lave en slags udtalelesgenerator til projektopgaven i Folkeskolen. Arket kan anvendes i den nuværrende form, men vil naturligvis blive forældet efterhånden som kravene til projektopgaven ændres. Arket kan også bruges til inspiration, hvis du har ligende projekter.

Bemærk: Brug af arket er på eget ansvar. Det er altid op til brugeren at sikre sig, at kravene til udtalelser i projektopgaven bliver overholdt.

Arket kan hentes på "Dansk Regnearks forum"